آقای حبیب آقاجری سال تولد : 1332
محل تولد : بندرماهشهر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- پاسدار جانشین عملیات کل سپاه
- مسئول عملیات نیروی دریایی سپاه
- فرمانده منطقه سوم دریایی سپاه

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد  مدیریت دفاعی

حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای حبیب آقاجری"

حوزه انتخابیه : خوزستان (امیدیه / بندرماهشهر / هندیجان)
تعداد آراء : 43,102 درصد آراء : 30.09

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای حبیب آقاجری"