آقای عبداله تمیمی سال تولد : 1343
محل تولد : خرمشهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
- پاسدار

تحصیلات :
- لیسانس فقه و حقوق اسلامی

حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
تعداد آراء : 21,984 درصد آراء : 32.60

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۹ "آقای عبداله تمیمی"