آقای اسماعیل جلیلی سال تولد : 1346
محل تولد : آبادان

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل برنامه ریزی و  تحول اداری
- مدرس دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای مدیریت استراتژیک

حوزه انتخابیه : خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل)
تعداد آراء : 28,757 درصد آراء : 29.05

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : سخنگو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۰۱ "آقای اسماعیل جلیلی"