آقای محسن علیمردانی سال تولد : 1347
محل تولد : زنجان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی، آذری

سوابق و فعالیت ها :
- پزشک

تحصیلات :
- دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان / طارم)
تعداد آراء : 62,478 درصد آراء : 30.76

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای محسن علیمردانی"