آقای محمد اسماعیلی سال تولد : 1339
محل تولد : میانه

سوابق و فعالیت ها :
- جانشین سپاه استان زنجان

تحصیلات :
-
فوق لیسانس امور دفاعی

حوزه انتخابیه : زنجان (زنجان / طارم)
تعداد آراء : 89,614 درصد آراء : 44.13

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای محمد اسماعیلی"