آقای عبدالرحمان رستمیان سال تولد : 1339
محل تولد : دامغان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- هیات علمی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی
- معاونت سلامت و رئیس دانشکده پزشکی بین المللی

تحصیلات :
-
دکترای فوق تخصصی روماتولوژی

حوزه انتخابیه : سمنان (دامغان)
تعداد آراء : 16,974 درصد آراء : 34.87

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۵ "آقای عبدالرحمان رستمیان"