آقای علیرضا خسروی سال تولد : 1341
محل تولد : سمنان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
-شهردار شمنان

تحصیلات:
-لیسانس الکترونیک
-فوق لیسانس مدیریت امور مالی

حوزه انتخابیه : سمنان (سمنان)
تعداد آراء : 31,615 درصد آراء : 37.20

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۷ "آقای علیرضا خسروی"