خانم حلیمه عالی سال تولد : 1349
محل تولد : زابل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- پزشک متخصص داخلی

تحصیلات :
دکترای تخصصی بیماری های داخلی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)
تعداد آراء : 69,940 درصد آراء : 61.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۹ "خانم حلیمه عالی"