آقای محمدسعید اربابی سال تولد : 1358
محل تولد : سرباز

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- امور مالی بنادر و دریا نوردی
- مدرس دانشگاه

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (ایرانشهر / سرباز / فنوج)
تعداد آراء : 57,713 درصد آراء : 26.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی سال سوم : دبیر اول کمیسیون اقتصادی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون اقتصادی سال اول : دبیر اول کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای محمدسعید اربابی"