آقای سیدباقر حسینی سال تولد : 1348
محل تولد : زابل

تسلط بر زبان (های) :

عربی

سوابق و فعالیت ها :
عضو هئیت علمی دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای تخصصی ph.d

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل / زهک)
تعداد آراء : 64,267 درصد آراء : 43.91

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۶ "آقای سیدباقر حسینی"