آقای ناصر کاشانی سال تولد : 1350
محل تولد : مشهد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- پزشک
- کارمند

تحصیلات :
- دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زاهدان)
تعداد آراء : 81,065 درصد آراء : 37.59

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۵ "آقای ناصر کاشانی"