آقای الیاس طاهری سال تولد : 1339
محل تولد : اقلید

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس آموزش و پرورش
- رئیس دانشگاه
- فرماندار

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

حوزه انتخابیه : فارس (اقلید)
تعداد آراء : 21,875 درصد آراء : 41.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۹ "آقای الیاس طاهری"