رحیم زارع

مسیر شما: نمایندگان رحیم زارع
رحیم زارع

نماینده یازدهم، فارس (آباده)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1354
شهر تولد : بوانات

تسلط بر زبان های : انگلیسی

رحیم زارع

نماینده یازدهم، فارس (آباده)


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
- سربازرس حوزه تجارت خارجی سازمان بازرسی کل کشور

تحصیلات:
- دکتری مدیریت بازرگانی استراتژیک
عضویت در کمیسیون:
عضویت در کمیسیون:
سال چهارم : سخنگو کمیسیون اقتصادی
سال سوم : سخنگو کمیسیون اقتصادی
سال دوم : سخنگو کمیسیون اقتصادی
سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی