آقای نبی اله احمدی سال تولد : 1352
محل تولد : داراب

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فالیت ها :
- معاون فرهنگی اجتماعی مناطق تهران

تحصیلات :
- فوق لیسانس مهندسی عمران

حوزه انتخابیه : فارس (داراب / زرین‌دشت)
تعداد آراء : 60,478 درصد آراء : 46.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران