آقای نوذر شفیعی سال تولد : 1347
محل تولد : ممسنی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه اصفهان

تحصیلات :
- دکترای روابط بین الملل

حوزه انتخابیه : فارس (ممسنی)
تعداد آراء : 48,624 درصد آراء : 42.59

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای نوذر شفیعی"