آقای جمشید جعفرپور سال تولد : 1342
محل تولد : لارستان

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- عضو هیأت علمی دانشگاه
- وکیل پایه یک دادگستری
- معاون کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی
- عضو شورای تخصصی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
- عضو شورای تخصصی سند تحول نظام آموزشی کشور

تحصیلات :
- پایان سطح
- دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی

حوزه انتخابیه : فارس (خنج / لارستان / گراش)
تعداد آراء : 38,766 درصد آراء : 34.09

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال دوم : رئیس کمیسیون فرهنگی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۰ "آقای جمشید جعفرپور"

حوزه انتخابیه : فارس (خنج / لارستان / گراش)
تعداد آراء : 55,848 درصد آراء : 42.20

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون فرهنگی سال چهارم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال سوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۲۲ "آقای جمشید جعفرپور"