آقای نادر فریدونی سال تولد : 1341
محل تولد : فیروزآباد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- دبیر
- مدرس دانشگاه

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد فیزیک (حالت جامدات )

حوزه انتخابیه : فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین)
تعداد آراء : 64,026 درصد آراء : 47.82

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون انرژی سال سوم : عضو کمیسیون انرژی سال دوم : عضو کمیسیون انرژی سال اول : عضو کمیسیون انرژی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۱ "آقای نادر فریدونی"