آقای سیدمرتضی حسینی سال تولد : 1336
محل تولد : قزوین

سوابق و فعالیت ها :
- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر قزوین

تحصیلات:
-خارج
- دیپلم

حوزه انتخابیه : قزوین (آبیک / البرز / قزوین)
تعداد آراء : 122,467 درصد آراء : 37.79

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون فرهنگی سال سوم : دبیر اول کمیسیون فرهنگی سال دوم : دبیر اول کمیسیون فرهنگی سال اول : عضو کمیسیون فرهنگی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای سیدمرتضی حسینی"