احمد امیرآبادی فراهانی

مسیر شما: نمایندگان احمد امیرآبادی فراهانی
احمد امیرآبادی فراهانی

نماینده یازدهم، قم (قم)

اطلاعات شخصی
سال تولد : 1352
شهر تولد : امیرآباد

تسلط بر زبان های : عربی، انگلیسی، آذری

احمد امیرآبادی فراهانی

نماینده یازدهم، قم (قم)


سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه
- عضو شورای اسلامی شهر قم

تحصیلات :

- کارشناسی ارشد
-   دکتری مدیریت آینده پژوهی
عضویت در کمیسیون:
سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
سال اول : عضو کمیسیون تلفیق