آقای سالار مرادی سال تولد : 1358
محل تولد : کامیاران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- هیات علمی دانشگاه

تحصیلات :
- فوق لیسانس و دانشجوی دکترای علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
تعداد آراء : 53,211 درصد آراء : 35.12

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۳ "آقای سالار مرادی"