آقای سیداحسن علوی سال تولد : 1338
محل تولد : دیواندره

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- مدیر کل دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی مدارس کشور
- شهردار سنندج و مجری طرح های غیرصنعتی وزارت نفت

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد عمران و مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
تعداد آراء : 43,499 درصد آراء : 54.46

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران سال سوم : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۱ "آقای سیداحسن علوی"

حوزه انتخابیه : کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران)
تعداد آراء : 41,577 درصد آراء : 33.80

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای سیداحسن علوی"