آقای امید کریمیان سال تولد : 1345
محل تولد : مریوان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- کارمند فرمانداری مریوان

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

حوزه انتخابیه : کردستان (سروآباد / مریوان)
تعداد آراء : 29,480 درصد آراء : 37.36

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۳ "آقای امید کریمیان"