آقای محسن بیگلری سال تولد : 1353

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای سنندج

تحصیلات :

- دکتری مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)
تعداد آراء : 58,670 درصد آراء : 41.69

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : دبیر دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای محسن بیگلری"

حوزه انتخابیه : کردستان (بانه / سقز)
تعداد آراء : 44,427 درصد آراء : 36.23

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۳ "آقای محسن بیگلری"