آقای سیدمحمد بیاتیان سال تولد : 1352
محل تولد : بیجار

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- استاد دانشگاه

تحصیلات :
- فوق لیسانس معماری
-مدیریت تحول استراتژیک

حوزه انتخابیه : کردستان (بیجار)
تعداد آراء : 19,588 درصد آراء : 40.51

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن سال اول : دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای سیدمحمد بیاتیان"