آقای محمدمهدی زاهدی سال تولد : 1333
محل تولد : کرمان

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :

- استاد دانشگاه
- سفیر جمهوری اسلامی ایران در مالزی
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
- عضو و رئیس شورای شهر

تحصیلات :
- دکتری ریاضی


حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای محمدمهدی زاهدی"

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)
تعداد آراء : 108,316 درصد آراء : 35.28

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای محمدمهدی زاهدی"

حوزه انتخابیه : کرمان (راور / کرمان)
تعداد آراء : 150,825 درصد آراء : 53.87

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۷ "آقای محمدمهدی زاهدی"