آقای حسین فتاحی سال تولد : 1344
محل تولد : شهر بابک

سوابق و فعالیت ها:
- سپاه
- وزارت کشور

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت

حوزه انتخابیه : کرمان (شهر بابک)
تعداد آراء : 25,287 درصد آراء : 57.10

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۷ "آقای حسین فتاحی"