آقای فرج اله عارفی سال تولد : 1339
محل تولد : جیرفت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی
- فرماندار راور

تحصیلات :
- فوق لیسانس مردم شناسی

حوزه انتخابیه : کرمان (جیرفت / عنبرآباد)
تعداد آراء : 58,115 درصد آراء : 37.13

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی سال اول : نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۴ "آقای فرج اله عارفی"