آقای علیرضا منظری توکلی سال تولد : 1336
محل تولد : بافت

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- عضو هئیت علمی
- رئیس دانشگاه

تحصیلات :
- دکترای علوم تربیتی


حوزه انتخابیه : کرمان (بافت)
تعداد آراء : 44,279 درصد آراء : 52.75

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۱ "آقای علیرضا منظری توکلی"