آقای نعمت اله منوچهری سال تولد : 1341
محل تولد : جوانرود

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- سرهنگ پاسدار
- مدیر کل بیمه خدمات درمانی نیروی های مسلح استان کردستان


تحصیلات :
- دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (جوانرود / پاوه)
تعداد آراء : 21,602 درصد آراء : 29.80

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : عضو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای نعمت اله منوچهری"