آقای علی جلیلیان سال تولد : 1341
محل تولد : اسلام‌آباد غرب

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- قاضی

تحصیلات :
- فوق لیسانس جزاو وجرم شناسی
- دانشجوی دکترای حقوق خصوصی

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (اسلام‌آباد غرب / دالاهو)
تعداد آراء : 43,357 درصد آراء : 28.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون قضایی و حقوقی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۶ "آقای علی جلیلیان"