آقای محمدابراهیم محبی سال تولد : 1341
محل تولد : قره تپه

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- پزشکی
- اجرایی
- فرهنگی

تحصیلات :
- سطح 4 حوزوی
دکترای پزشکی


حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سنقرکلیایی)
تعداد آراء : 18,788 درصد آراء : 45.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : دبیر دوم کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۰ "آقای محمدابراهیم محبی"