آقای غلام محمد زارعی سال تولد : 1345
محل تولد : بویر احمد

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- استانداری کهگیلویه و بویر احمد

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دانشجوی دوره دکتری مدیریت

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا)
تعداد آراء : 48,500 درصد آراء : 26.78

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۵ "آقای غلام محمد زارعی"

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد)
تعداد آراء : 80,474 درصد آراء : 47.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای غلام محمد زارعی"