آقای غلامرضا تاجگردون سال تولد : 1345
محل تولد : گچساران

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:
- عضو هئیت علمی دانشگاه
- معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تحصیلات:

- دکتری اقتصاد

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱ "آقای غلامرضا تاجگردون"

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
تعداد آراء : 66,110 درصد آراء : 73.68

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۸ "آقای غلامرضا تاجگردون"

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
تعداد آراء : 34,974 درصد آراء : 38.23

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال چهارم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال سوم : رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال دوم : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۲ "آقای غلامرضا تاجگردون"