آقای سلیمان عباسی سال تولد : 1347
محل تولد : گنبد کاووس

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر کل انتقال خون استان گلستان
- مدیریت تشکیلات بودجه و برنامه گلستان

تحصیلات :
 - دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : گلستان (گنبد کاووس)
تعداد آراء : 47,402 درصد آراء : 31.23

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال سوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال دوم : عضو کمیسیون بهداشت و درمان سال اول : سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۴ "آقای سلیمان عباسی"