آقای رضا صابری سال تولد : 1345
محل تولد : آزادشهر

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معاون دانشگاه
-عضو هئیت علمی
- عضو شورای اسلامی

تحصیلات :
- دکترای مردم شناسی

حوزه انتخابیه : گلستان (آزادشهر / رامیان)
تعداد آراء : 32,523 درصد آراء : 35.72

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۵ "آقای رضا صابری"