آقای عیسی امامی سال تولد : 1342
محل تولد : کردکوی

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیریت بانک ملت استان گلستان
- مشاور معاون اجرایی مدیر عامل بانک ملت کشور

تحصیلات:
-فوق لیسانس حقوق بین الملل

حوزه انتخابیه : گلستان (آق قلا / گرگان)
تعداد آراء : 152,507 درصد آراء : 64.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۷ "آقای عیسی امامی"