آقای صفر نعیمی رز سال تولد : 1338
محل تولد : اردبیل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی، روسی

سوابق و فعالیت ها :
- سدار سپاه
- پاسدار انقلاب

تحصیلات :
- فوق لیسانس قضایی
- دکترای علوم استراتژیک

حوزه انتخابیه : گیلان (آستارا)
تعداد آراء : 24,062 درصد آراء : 50.33

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال چهارم : عضو کمیسیون تحقیق سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون تحقیق سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون تحقیق سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون تحقیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای صفر نعیمی رز"