آقای کارن خانلری سال تولد : 1343
محل تولد : تهران

تسلط بر زبان (های) :

ارمنی، انگلیسی


سوابق و فعالیت ها :

- عضو هئیت علمی دانشگاه

تحصیلات:
- دکتری مهندسی سازه
- دکتری تاریخ

حوزه انتخابیه : تهران (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
تعداد آراء : 8,631 درصد آراء : 72.89

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸ "آقای کارن خانلری"

حوزه انتخابیه : تهران (مسیحیان ارامنه شمال کشور)
تعداد آراء : 10,857 درصد آراء : 91.28

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۳۷ "آقای کارن خانلری"