آقای حمیدرضا خصوصی ثانی سال تولد : 1339
محل تولد : صومعه سرا

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
-  مدرس آموزشکده شهید چمران رشت (گروه عمران)
- مدیر کل عمران و شهرسازی منطقه آزاد انزلی

تحصیلات:
-کارشناسی ارشد مهندسی سازه

حوزه انتخابیه : گیلان (صومعه سرا)
تعداد آراء : 39,134 درصد آراء : 45.28

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۲ "آقای حمیدرضا خصوصی ثانی"