آقای محمود شکری سال تولد : 1338
محل تولد : تالش

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی


سوابق و فعالیت ها:

- مشاور وزیر امور اقتصاد و دارائی

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
تعداد آراء : 48,886 درصد آراء : 26.77

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سال سوم : دبیر اول کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۷ "آقای محمود شکری"

حوزه انتخابیه : گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال)
تعداد آراء : 85,408 درصد آراء : 72.50

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اقتصادی سال سوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال دوم : عضو کمیسیون اقتصادی سال اول : عضو کمیسیون اقتصادی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۹ "آقای محمود شکری"