آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی سال تولد : 1345
محل تولد : تهران


سوابق و فعالیت ها:
- مدیرکل جانبازان استان گیلان
- امور جانبازان شمال غرب تهران بزرگ
-رئیس مرکز پشتیبانی سازمان جانبازان کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان

تحصیلات:
- دانشجوی دوره دکتری عمران (گرایش خاک و پی)

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 90,921 درصد آراء : 35.04

عضویت در کمیسیون

سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۵۲ "آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی"

حوزه انتخابیه : گیلان (رشت)
تعداد آراء : 43,946 درصد آراء : 39.60

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال سوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال دوم : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات سال اول : عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۵ "آقای غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی"