آقای ابراهیم آقامحمدی سال تولد : 1341
محل تولد : خرم‌آباد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- روزنامه نگار
- مدیر اجرایی و مدیر عامل

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)
تعداد آراء : 89,536 درصد آراء : 56.47

عضویت در کمیسیون

سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴۸ "آقای ابراهیم آقامحمدی"