آقای ایرج عبدی سال تولد : 1351
محل تولد : خرم‌آباد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر فوریت های پزشکی استان لرستان
- رئیس بیمارستان شهدای عشایر

تحصیلات :
- دکترای پزشکی

حوزه انتخابیه : لرستان (خرم‌آباد)
تعداد آراء : 67,453 درصد آراء : 26.00

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون اجتماعی سال سوم : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال دوم : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال اول : عضو کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۳ "آقای ایرج عبدی"