آقای عباس قائیدرحمت سال تولد : 1348
محل تولد : درود

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- معاونت حوزه شاهد و ایثارگران وزارت علوم

تحصیلات :
- فوق لیسانس روانشناسی
- بورسیه دکترای تخصصی داخل

حوزه انتخابیه : لرستان (ازنا / دورود)
تعداد آراء : 58,899 درصد آراء : 62.60

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : سخنگو کمیسیون اجتماعی سال سوم : عضو کمیسیون اجتماعی سال دوم : دبیر دوم کمیسیون اجتماعی سال اول : دبیر دوم کمیسیون اجتماعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۸ "آقای عباس قائیدرحمت"