آقای حجت اله خدایی سوری سال تولد : 1343
محل تولد : سلسله

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- قوه قضائیه
- مدیر اجرایی

تحصیلات :
-کارشناسی ارشد علوم سیاسی

حوزه انتخابیه : لرستان (دلفان / سلسله)
تعداد آراء : 39,722 درصد آراء : 33.89

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال سوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال دوم : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سال اول : عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵۸ "آقای حجت اله خدایی سوری"