آقای بهرام بیرانوند سال تولد : 1344
محل تولد : خرم‌آباد

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیریت بنیاد جانبازان شهرستان بروجرد

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت دولتی
- لیسانس

حوزه انتخابیه : لرستان (بروجرد)
تعداد آراء : 52,849 درصد آراء : 56.12

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۳ "آقای بهرام بیرانوند"