آقای عبدالوحید فیاضی سال تولد : 1344
محل تولد : نور

سوابق و فعالیت ها :
- رئیس سازمان آموزش و پرورش
- مشاور وزیر

تحصیلات :
- فوق لیسانس مدیریت آموزشی
- دکترای مدیریت (پایان نامه)


حوزه انتخابیه : مازندران (محمود آباد / نور)
تعداد آراء : 56,680 درصد آراء : 47.41

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال سوم : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال دوم : سخنگو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۸۹ "آقای عبدالوحید فیاضی"