آقای کمال علیپور خنکداری سال تولد : 1346
محل تولد : قائمشهر

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر عامل صنایع و مشاغل شهری شهرداری تهران

تحصیلات :
- مهندسی عمران

حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)

عضویت در کمیسیون

سال اول : نایب رئیس اول کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۹ "آقای کمال علیپور خنکداری"

حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)
تعداد آراء : 57,449 درصد آراء : 28.30

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون عمران سال سوم : عضو کمیسیون عمران سال دوم : عضو کمیسیون عمران سال اول : عضو کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۹۷ "آقای کمال علیپور خنکداری"