آقای سیدهادی حسینی سال تولد : 1342
محل تولد : سوادکوه

تسلط بر زبان (های) :

عربی، انگلیسی

سوابق و فعالیت ها:
- مدیر کل تربیت بدنی استان مازندران
- مشاور در نهاد ریاست جمهوری


تحصیلات:
-فوق لیسانس جامعه شناسی 

حوزه انتخابیه : مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر)
تعداد آراء : 56,557 درصد آراء : 27.90

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال چهارم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال سوم : دبیر دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال سوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال دوم : دبیر اول کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس سال دوم : عضو کمیسیون صنایع و معادن سال اول : عضو کمیسیون صنایع و معادن
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۱۸ "آقای سیدهادی حسینی"