آقای حسین نیازآذری سال تولد : 1336
محل تولد : بابل

تسلط بر زبان (های) :

انگلیسی

سوابق و فعالیت ها :
- مدیر عامل آب و فاضلاب

تحصیلات :
- کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد آراء : 63,209 درصد آراء : 51.07

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : دبیر اول کمیسیون عمران سال سوم : دبیر اول کمیسیون عمران سال دوم : دبیر دوم کمیسیون عمران سال اول : دبیر اول کمیسیون عمران
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۷۹ "آقای حسین نیازآذری"

حوزه انتخابیه : مازندران (بابل)
تعداد آراء : 83,174 درصد آراء : 36.30

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال سوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال دوم : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی سال اول : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶۶ "آقای حسین نیازآذری"